• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie
    Obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2007 r. o okręgu wyborczym
    Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 7
  • Link do głównej strony Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r.
    Wykaz obwodów głosowania - tabela
  • Wyniki wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - okręg wyborczy nr 7 (OKW w Chełmie)