• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Janowie Podlaskim
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Dębowej Kłodzie
 • Wyniki wyborów uzupełniających do RG Jabłoń przeprowadzonych w dniu 10 marca 2019 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Kąkolewnicy
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Radzyniu Podlaskim
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie Podlaskim
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowej Kłodzie
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Jabłoniu
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dębowa Kłoda w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 14 kwietnia 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów Podlaski w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 14 kwietnia 2019 r.