• Plan pracy Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie
    Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie
  • Obwieszczenie o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senartu RP w okręgu wyborczym nr 17
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 7
    Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym Nr 7 na listy kandydatów na posłów
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym Nr 17