• Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o liczbie mieszkańców w gminach