• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Radzyń Podlaski w okręgu wyborczym Nr 9 zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów Podlaski w okręgu wyborczym Nr 15 zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
  • Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2017 r. - II kwartał 2017 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stanin w okręgu wyborczym Nr 10 zarządzone na dzień 27 sierpnia 2017 r.
  • Zestawienie informacji o sprawozdaniach finansowych z wyborów uzupełniających w kadencji 2014-2018
    Zestawienie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta oraz referendów lokalnych w kadencji 2014-2018