• Komisarz Wyborczy wydał Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Jabłoń
  Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 30 września 2017 r. - III kwartał 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jabłoń w okręgu wyborczym Nr 4 zarządzone na dzień 7 stycznia 2018 r.
  Wybory uzupełniające w gminie Janów Podlaski - będzie głosowanie
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Radzyń Podlaski w okręgu wyborczym Nr 9 zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów Podlaski w okręgu wyborczym Nr 15 zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
 • Zestawienie informacji o sprawozdaniach finansowych z wyborów uzupełniających w kadencji 2014-2018
  Zestawienie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta oraz referendów lokalnych w kadencji 2014-2018