• Wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Gminy Drelów w okręgu wyborczym nr 5
  Wykaz powołanych urzędników wyborczych z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Bialskiego w okręgu wyborczym nr 4
  Pismo Dyrektora Delegatury w sprawie urzędników wyborczych
 • Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 31 marca 2018 r. - I kwartał 2018 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 3 kwiatnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Białej Podlaskiej z dnia 20.02.2018 r. o naborze na urzędników wyborczych
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego.
 • Zestawienie informacji o sprawozdaniach finansowych z wyborów uzupełniających w kadencji 2014-2018
  Zestawienie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta oraz referendów lokalnych w kadencji 2014-2018