AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Radzyń Podlaski w okręgu wyborczym Nr 9 zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów Podlaski w okręgu wyborczym Nr 15 zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
 • Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2017 r. - II kwartał 2017 r.
 • Zestawienie informacji o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych w kadencji 2014-2018
 • Zestawienie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta oraz referendów lokalnych w kadencji 2014-2018
 • Wzory dokumentów

WYDARZENIA

 • Raport z konsultacji kart do głosowania
 • Uczniowie! Zapraszamy do konkursu o prawie wyborczym!
 • Regulamin II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur