AKTUALNOŚCI

 • Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 31 marca 2017 r. - I kwartał 2017 r.
 • Wyniki I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym 'Wybieram Wybory"
 • Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
 • Zestawienie informacji o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych w kadencji 2014-2018
 • Zestawienie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta oraz referendów lokalnych w kadencji 2014-2018
 • Wzory dokumentów

WYDARZENIA

 • Informacje z przebiegu etapu szkolnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - teren działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej
 • Wyniki I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym 'Wybieram Wybory"
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur