AKTUALNOŚCI

 • Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie adresów stron internetowych komitetów wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie zwołania posiedzeń Terytorialnych Komisji Wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania składów Terytorialnych Komisji Wyborczych
 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej
 • Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2018 r. - II kwartał 2018 r.
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej
 • Zestawienie informacji o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych w kadencji 2014-2018
 • Zestawienie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta oraz referendów lokalnych w kadencji 2014-2018
 • Wzory dokumentów

WYDARZENIA

 • II szkolenie urzędników wyborczych - 25 czerwca 2018 r.
 • Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze KBW w Białej Podlaskiej
 • Wyborco! Sprawdź czy jesteś w rejesterze wyborców!
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00