AKTUALNOŚCI

 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Bialskiego w okręgu wyborczym nr 4
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej
 • Pismo Dyrektora Delegatury w sprawie urzędników wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 3 kwiatnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
 • Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 31 marca 2018 r. - I kwartał 2018 r.
 • Zestawienie informacji o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych w kadencji 2014-2018
 • Zestawienie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta oraz referendów lokalnych w kadencji 2014-2018
 • Wzory dokumentów

WYDARZENIA

 • Wyborco! Sprawdź czy jesteś w rejesterze wyborców!
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur