AKTUALNOŚCI

 • Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2018 r. - II kwartał 2018 r.
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej
 • Zestawienie informacji o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych w kadencji 2014-2018
 • Zestawienie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta oraz referendów lokalnych w kadencji 2014-2018
 • Wzory dokumentów

WYDARZENIA

 • II szkolenie urzędników wyborczych - 25 czerwca 2018 r.
 • Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze KBW w Białej Podlaskiej
 • Wyborco! Sprawdź czy jesteś w rejesterze wyborców!
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur