AKTUALNOŚCI

  • Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2016 r, -IV kwartał 2016 r.
  • Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "wsieci"
  • OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM
  • Zmiany w składzie Rady Miasta Biała Podlaska w okręgu nr 3
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sosnówka w okręgu wyborczym Nr 5 zarządzone na dzień 19 lutego 2017 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rokitno w okręgu wyborczym Nr 1 zarządzone na dzień 12 lutego 2017 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Terespol w okręgu wyborczym Nr 5 zarządzone na dzień 8 stycznia 2017 r.
  • Zestawienie informacji o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych w kadencji 2014-2018
  • Zestawienie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta oraz referendów lokalnych w kadencji 2014-2018
  • Wzory dokumentów

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur