• Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego