• Dokumenty dotyczące sprawozdań finansowych komotetów wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o przyjętych sprawozdaniach komitetów wyborczych