• Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej
    Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie adresów stron internetowych komitetów wyborczych