• Zmiany w składzie Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
    Zmiany w składzie Rady Powiatu w Łukowie
  • Zmiany w składzie Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
    Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Białej Podlaskiej
  • Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Łukowie
    Zmiana w składzie Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim