• Zmiany w składzie Rady Miasta Biała Podlaska
  Zmainy w składzie Rady Powiatu w Łukowie
 • Zmiany w składzie Rady Miasta Biała Podlaska
  Zmiany w składzie Rady Miasta Biała Podlaska
 • Zmiany w składzie Rady Miasta w Białej Podlaskiej
  Zmiany w składzie Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
 • Zmiany w składzie Rady Powiatu w Łukowie
  Zmianay w składzie Rady Powiatu w Łukowie
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu w Parczewie
  Zmiany w składach Rad Powiatów w Białej Podlaskiej i Łukowie oraz Rady Miasta w Białej Podlaskiej i Łukowie