• POSTANOWIENIE Nr 50/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wohyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  POSTANOWIENIE Nr 49/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wohyń w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Wniosek Wójta Gminy Wohyń o zmianę siedziby Obwodowej Komiski Wyborczej nr 1
  POSTANOWIENIE Nr 48/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Konstantynów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • POSTANOWIENIE Nr 47/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kodeń w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  POSTANOWIENIE Nr 46/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kąkolewnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • POSTANOWIENIE Nr 45/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Biała Podlaska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  POSTANOWIENIE Nr 44/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Radzyń Podlaski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • POSTANOWIENIE Nr 43/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Radzyń Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wniosek Burmistrza Miasta Raczyń Podlaski o zmianę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4