• Informacje, komunikaty, wyjaśnienia, wykazy
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 7 października 2010 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 29.10.2010 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie rezygnacji w Terytorialnych Komisjach Wyborczych
  • Limity wydatków Komitetów Wyborczych - wybory samorządowe 2010 r.