• Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o czasie i miejscu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego