• Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - wybory samorządowe 2014 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 20 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. (teren działania Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej)
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 22 października 2014 r. o przyznanych numerach list kandydatów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.