• Zmiany w składzie Rady Powiatu Bialskiego
    Zmiany w składzie Rady Powiatu Radzyńskiego
  • Zmiany w składzie Rady Miasta Biała Podlaska w okręgu nr 3
    Wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Gminy Drelów w okręgu wyborczym nr 5
  • Zmiany w składzie Rady Miasta Biała Podlaska w okręgu nr 3