• Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 27 listopada 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wisznice zarządzonych na dzień 19 stycznia 2020 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 4 listopada 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tuczna zarządzonych na dzień 29 grudnia 2019 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o przyjętych sprawozdaniach komitetów wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o liczbie mieszkańców w gminach
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Komunikat w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "wsieci"
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 22 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych do wglądu
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zgłaszania zastrzeżeń do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
  Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie adresów stron internetowych komitetów wyborczych