• Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o liczbie mieszkańców w gminach
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  • Komunikat dla pełnomocników komitetów wyborczych - informacja dotycząca sprawozdań finansowych
    Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "wsieci"