• Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o liczbie mieszkańców w gminach
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  • Komunikat w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
    Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "wsieci"
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 22 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych do wglądu
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zgłaszania zastrzeżeń do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie adresów stron internetowych komitetów wyborczych