Informacja o terminach składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

 Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. z terenu powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz miasta Biała Podlaska przedkładane Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej będą udostępniane w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 (pokój 24) od poniedziałku do piątku w godz.  8.00-15.00.

Termin na przedłożenie Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej sprawozdań finansowych upływa:

  •  dla komitetów, których kandydaci nie brali udziału w ponownym głosowaniu - 21 stycznia 2019 r.
  • dla komitetów, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu – 4 lutego 2019 r.

Pełnomocnik finansowy w sytuacji, gdy komitet  nie zakładał konta bankowego oraz nie pozyskiwał i nie wydatkował środków również ma obowiązek złożyć: sprawozdanie finansowe oraz wyjaśnienia dotyczące działalności komitetu (załączone do niniejszej informacji).

Rejestr zmian
  • Data utworzenia08-01-2019 9:39
    Wprowadził:Małgorzata Buczyło
  • Data modyfikacji08-01-2019 9:56
    Wprowadził:Małgorzata Buczyło