• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wisznice w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 19 stycznia 2020 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tuczna w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 29 grudnia 2019 r.
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Senatora w okręgu wyborczym nr 17
  Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 7 na listy kandydatów na Posłów
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych (stan na dzień 11.10.2019).
  Uchwała Nr 8/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie planu odbioru protokołów od obwodowych komisji wyborczych, dostarczenia ich do Okręgowej Komisji Wyborczej oraz przyjmowania protokołów przez członków Komisji
 • Uchwała Nr 7/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 16 września 2019 r. o losowaniach członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Komarówka Podlaska.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dodatkowych zgłoszeń członków obwodowych komisji wyborczych i losowaniach w gminie Ulan-Majorat.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dodatkowych zgłoszeń członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Wisznice.