• II szkolenie urzędników wyborczych - 25 czerwca 2018 r.

  • Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze KBW w Białej Podlaskiej

  • Wyborco! Sprawdź czy jesteś w rejesterze wyborców!

  • II szkolenie urzędników wyborczych - 25 czerwca 2018 r.
  • Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze KBW w Białej Podlaskiej
  • Wyborco! Sprawdź czy jesteś w rejesterze wyborców!