• Zmiany w składzie Rady Powiatu Bialskiego
    Zmiany w składzie Rady Powiatu Radzyńskiego
  • Zmiany w składzie Rady Miasta Biała Podlaska w okręgu nr 3
    Zmiany w składzie Rady Miasta Biała Podlaska w okręgu nr 3