Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Białej Podlaskiej z dnia 25.07.2018 r. o zasadach dokonywania zgłoszeń na urzędnika wyborczego w Mieście Radzyń Podlaski
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2018 r. - II kwartał 2018 r.
  Wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Gminy Drelów w okręgu wyborczym nr 5
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Bialskiego w okręgu wyborczym nr 4
 • Pismo Dyrektora Delegatury w sprawie urzędników wyborczych
  Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 3 kwiatnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Białej Podlaskiej z dnia 20.02.2018 r. o naborze na urzędników wyborczych
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego.