• Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie adresów stron internetowych komitetów wyborczych
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 28.09.2018 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie losowania składu Terytorialnej Komisji Wyborczej w Ulanie -Majoracie
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie mozliwości zgłoszenia dodatkowych kandydatów na uzupełnienie składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Białej Podlaskiej z dnia 25.07.2018 r. o zasadach dokonywania zgłoszeń na urzędnika wyborczego w Mieście Radzyń Podlaski
 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej
  Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2018 r. - II kwartał 2018 r.
 • Wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Gminy Drelów w okręgu wyborczym nr 5
  Wykaz powołanych urzędników wyborczych z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej