• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stanin w okręgu wyborczym Nr 10 zarządzone na dzień 27 sierpnia 2017 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sosnowica w okręgu wyborczym Nr 1 zarządzone na dzień 6 sierpnia 2017 r.
  • Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 31 marca 2017 r. - I kwartał 2017 r.
    Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "wsieci"
  • Zestawienie informacji o sprawozdaniach finansowych z wyborów uzupełniających w kadencji 2014-2018
    Zestawienie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta oraz referendów lokalnych w kadencji 2014-2018